SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

şubat atamasında kaç sınıf öğretmeni alınacak meb yer değiştirme ve atama yönetmeliği 2015 ağustos öğretmen atamaları

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
2015 İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
USUL VE ESASLARI
A- BAŞVURU ŞARTLARI
Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başvurabilmek için,
– 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeli olarak aile hekimliği
yapıyor olmak,
– 2015 yılı İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavından (TUS) “A
puanı” hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gerekmektedir.
B- BAŞVURULARIN YAPILMASI
1- Başvurular; aşağıda yer alan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi
Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar, yalnızca görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar
arasından ve kontenjan açılan eğitim kurumu sayısı kadar tercih yapabilecektir.
3- PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra Kurumca gerekli
görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.
4- PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen
müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu (THSK) web sitesi (www.thsk.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.
Adaylar, aşağıda yer alan yerleştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde
sahu@saglik.gov.tr eposta adresi üzerinden bu listedeki bilgilere itiraz edebileceklerdir.
C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT
1- Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih
bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru
şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.
2- Yerleştirmeler öncelikle 2015 İlkbahar Dönemi TUS’tan alınan (A) puanı esas alınarak
yapılacaktır. TUS A puanlarının eşit olması hâlinde, başvuru tarihinin son günü
itibariyle sözleşmeli aile hekimliğinde geçen toplam gün sayısına göre, bunlarında eşit
olması durumunda ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.
3- Yerleştirme işlemi noter huzurunda 31 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.
4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan www.thsk.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır.
5- Yerleştirme işlemi yapılan adayın başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi
halinde eğitime kaydı yapılmayacak, kayıt yapılmış olsa dahi bu işlem iptal edilecektir.
2
D- BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
1- Yerleştirme sonuçları, kontenjan açılan eğitim kurumlarına ve Halk Sağlığı
Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından bildirilecektir.
2- Yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir kontenjana yerleştirilen aile hekiminin,
THSK web sitesinde örneği yayımlanacak olan dilekçe ile aşağıda yer alan takvim
çerçevesinde yerleştiği eğitim kurumuna başvurması gerekmektedir.
3- Aşağıda yer alan takvimde belirtilen kayıt başvuruları için tanınan sürenin bitiminden
sonra eğitim kurumu; kayıt işlemi yaptıran aile hekimlerinin ve her aile hekimi için
eğitim sorumlusu bilgilerinin yer aldığı listeyi en geç 15 gün içerisinde bulunduğu ildeki
Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.
4- Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitim sorumlusu
bilgileri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki
(ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
2015 İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ
No İşlem İşlem tarihi
1
Tercih Başvurularının Alınması (PBS
Üzerinden)
08-10 Temmuz 2015
(18.00’a kadar)
2 Başvuruların Değerlendirilmesi 13-21 Temmuz 2015
3 Başvuru Kabul Ret Listesinin Yayımlanması 22 Temmuz 2015
4 İtiraz Başvurularının Alınması 23-24 Temmuz 2015
5 İtiraz Başvurularının Değerlendirilmesi 27-29 Temmuz 2015
6 Yerleştirmeye Esas Listenin Yayımlanması 30 Temmuz 2015
7
Yerleştirme İşleminin Noter Huzurunda
Yapılması 31 Temmuz 2015
8
Yerleştirme İşlemi Yapılanların Eğitim
Kurumlarına Kayıt Başvuru Tarihleri 10-21 Ağustos 2015
3
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK
EĞİTİMİ (SAHU) 2015 İLKBAHAR DÖNEMİ KONTENJAN LİSTESİ
Sıra Uzmanlık
Dalı
Öğretim
Süresi İl Eğitim Kurumu Kontenjan
Sayısı *
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ KONTENJANLARI
1 Aile Hekimliği 6 Yıl Adana Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
2 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
3 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
4 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8
5 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
6 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
7 Aile Hekimliği 6 Yıl Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
8 Aile Hekimliği 6 Yıl Bursa Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
9 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
10 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
11 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
12 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
13 Aile Hekimliği 6 Yıl İzmir İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
14 Aile Hekimliği 6 Yıl Konya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
15 Aile Hekimliği 6 Yıl Sakarya Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5
16 Aile Hekimliği 6 Yıl Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTELERİ KONTENJANLARI
17 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 5
18 Aile Hekimliği 6 Yıl Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5
19 Aile Hekimliği 6 Yıl Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 10
20 Aile Hekimliği 6 Yıl Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 5
Toplam 148
* Kontenjanlara yalnızca, ilgili eğitim kurumunun bulunduğu ilde aile hekimi olarak çalışanlar başvuru yapabileceklerdir.

Bir Cevap Yazın