Kabak ve Brokoli Yemekleri

2015 2016 teog soruları meb yer değiştirme ve atama yönetmeliği sağlık bakanlığı personel alımı

Kabak ve brokoliyle yapılan yemekler; genel olarak et yemeğe pek yanaşmayan ve sebze ağırlıklı beslenerek, her zaman için formunu korumak isteyenlerin tercihi olmaktadır. Formunu her zaman için koruyan ve kendisine dikkat eden insanlar için; yemek tarifi sitelerinde sebzelerle yapılan yemeklerin tarifleri de yer almaktadır. Bunların başında da tatlısı da yapılan kabak ve brokoli gelmektedir. Özellikle kabakla yapılan yemeklerin sayısının oldukça fazla olması; bu tarz sitelerde de kabakla yapılan yemeklerin tariflerinin fazla olmasına neden olmaktadır. Kabaklı yemek tarifleri ile bayanların kabakla yapılan yemekler konusunda da profesyonel olmalarına yardımcı olan yemek tarifi siteleri; sebze ağırlıklı beslenmek ve formuna dikkat etmek isteyen insanlar için bulunmaz bir fırsattır. Bu tarz siteler sayesinde insanlar kilo alma derdinden de kurtulmaktadırlar. Sebze ağırlıklı beslenme konusunda önemli bir hizmeti karşılarında bulmaktadırlar.

Sebzeye önem veren bu şekilde beslenmek isteyen insanlar için birçok farklı sebze yemeğinin tarifi de yine yemek tarifi sitelerinde en doğru şekilde yer almaktadır. Kabak yemek tarifi ile kabakla yapılabilecek olan bütün yemeklerin malzemelerini ve yapılışını insanların karşılarına çıkaran yemek tarifi siteleri; brokoli sebzesiyle yapılan yemekleri de yine kullanıcılarına sunmaktadırlar. Bu sayede sebze ağırlıklı beslenmek isteyen insanlar; bu sitelerden aldıkları tarifler doğrultusunda; en sağlıklı şekilde beslenme fırsatı bulmaktadırlar. Etli yemeklere ilgi duyanların olduğu kadar, sebze ağırlıklı beslenmek isteyenlerin de tercihi; yemek tarifi siteleri olmaktadır.

Brokoli yemek tarifleri ile brokoli gibi birçok açıdan faydası bulunan sebzeyle yapılan en lezzetli ve en güzel yemeklere de yine bu tarz yemek siteleri sayesinde ulaşacaksınız. Bu sayede öğünlerinizi daha sağlıklı bir şekilde oluşturma ve doğal olarak da sağlıklı bir şekilde beslenme fırsatı elde etmiş olacaksınız. İnsanların sağlığını da düşünen ve fit kalmak isteyenler için sebze ağırlıklı beslenme fırsatını insanların karşılarına çıkaran yemek tarifi siteleri; bugüne kadar bu alanda başarılı bir şekilde hizmet vermeyi başarmış ve başarılı bir şekilde de hizmetlerinde devam etmektedirler. Birçok bayan bu siteler sayesinde kabak ve brokoliyle yemek yapma fırsatı bulmuştur.

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

sağlık bakanlığı personel alımı 2013 ek atamada kaç sınıf öğretmeni atandı 40 bin tahmini atama kontenjan

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
2015 İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
USUL VE ESASLARI
A- BAŞVURU ŞARTLARI
Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başvurabilmek için,
– 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeli olarak aile hekimliği
yapıyor olmak,
– 2015 yılı İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavından (TUS) “A
puanı” hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gerekmektedir.
B- BAŞVURULARIN YAPILMASI
1- Başvurular; aşağıda yer alan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi
Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar, yalnızca görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar
arasından ve kontenjan açılan eğitim kurumu sayısı kadar tercih yapabilecektir.
3- PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra Kurumca gerekli
görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.
4- PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen
müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu (THSK) web sitesi (www.thsk.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.
Adaylar, aşağıda yer alan yerleştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde
sahu@saglik.gov.tr eposta adresi üzerinden bu listedeki bilgilere itiraz edebileceklerdir.
C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT
1- Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih
bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru
şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.
2- Yerleştirmeler öncelikle 2015 İlkbahar Dönemi TUS’tan alınan (A) puanı esas alınarak
yapılacaktır. TUS A puanlarının eşit olması hâlinde, başvuru tarihinin son günü
itibariyle sözleşmeli aile hekimliğinde geçen toplam gün sayısına göre, bunlarında eşit
olması durumunda ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.
3- Yerleştirme işlemi noter huzurunda 31 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.
4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan www.thsk.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır.
5- Yerleştirme işlemi yapılan adayın başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi
halinde eğitime kaydı yapılmayacak, kayıt yapılmış olsa dahi bu işlem iptal edilecektir.
2
D- BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
1- Yerleştirme sonuçları, kontenjan açılan eğitim kurumlarına ve Halk Sağlığı
Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından bildirilecektir.
2- Yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir kontenjana yerleştirilen aile hekiminin,
THSK web sitesinde örneği yayımlanacak olan dilekçe ile aşağıda yer alan takvim
çerçevesinde yerleştiği eğitim kurumuna başvurması gerekmektedir.
3- Aşağıda yer alan takvimde belirtilen kayıt başvuruları için tanınan sürenin bitiminden
sonra eğitim kurumu; kayıt işlemi yaptıran aile hekimlerinin ve her aile hekimi için
eğitim sorumlusu bilgilerinin yer aldığı listeyi en geç 15 gün içerisinde bulunduğu ildeki
Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.
4- Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitim sorumlusu
bilgileri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki
(ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
2015 İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ
No İşlem İşlem tarihi
1
Tercih Başvurularının Alınması (PBS
Üzerinden)
08-10 Temmuz 2015
(18.00’a kadar)
2 Başvuruların Değerlendirilmesi 13-21 Temmuz 2015
3 Başvuru Kabul Ret Listesinin Yayımlanması 22 Temmuz 2015
4 İtiraz Başvurularının Alınması 23-24 Temmuz 2015
5 İtiraz Başvurularının Değerlendirilmesi 27-29 Temmuz 2015
6 Yerleştirmeye Esas Listenin Yayımlanması 30 Temmuz 2015
7
Yerleştirme İşleminin Noter Huzurunda
Yapılması 31 Temmuz 2015
8
Yerleştirme İşlemi Yapılanların Eğitim
Kurumlarına Kayıt Başvuru Tarihleri 10-21 Ağustos 2015
3
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK
EĞİTİMİ (SAHU) 2015 İLKBAHAR DÖNEMİ KONTENJAN LİSTESİ
Sıra Uzmanlık
Dalı
Öğretim
Süresi İl Eğitim Kurumu Kontenjan
Sayısı *
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİ KONTENJANLARI
1 Aile Hekimliği 6 Yıl Adana Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
2 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
3 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
4 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8
5 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
6 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
7 Aile Hekimliği 6 Yıl Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
8 Aile Hekimliği 6 Yıl Bursa Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
9 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
10 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
11 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
12 Aile Hekimliği 6 Yıl İstanbul İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
13 Aile Hekimliği 6 Yıl İzmir İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10
14 Aile Hekimliği 6 Yıl Konya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
15 Aile Hekimliği 6 Yıl Sakarya Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5
16 Aile Hekimliği 6 Yıl Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4
ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTELERİ KONTENJANLARI
17 Aile Hekimliği 6 Yıl Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 5
18 Aile Hekimliği 6 Yıl Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5
19 Aile Hekimliği 6 Yıl Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 10
20 Aile Hekimliği 6 Yıl Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 5
Toplam 148
* Kontenjanlara yalnızca, ilgili eğitim kurumunun bulunduğu ilde aile hekimi olarak çalışanlar başvuru yapabileceklerdir.

Elektronik Sigara İle Daha Sağlıklı Günler Sizi Bekliyor

meb yer değiştirme ve atama yönetmeliği 40 bin tahmini atama kontenjan 2014-2015 teog cevapları

Sigara kullanımı, toplumun her alanında rahatsızlık uyandıran bir hareket olarak algılanmaktadır. İnsanların kendilerine yaptıkları bu kötülüğü fark ederek sigarayı bırakmak istemeleri de, sigaranın içinde yer alan sayısız zehir ve diğer kötü etki yaratan maddeler iler gelmektedir. Hal böyle olunca, sigara alışkanlığını bırakmaya çalışan binlerce, milyonlarca kullanıcı alternatif çözümler aramaktadır. Bu noktada, http://elektroniksigara.eu/ adresi sizlere yol göstermektedir.

Sigara tiryakilerinin çoğu, dudak ya da el tiryakiliğinden dolayı bu maddeyi bırakamazlar. Ancak elektronik sigara, bu alışkanlığın yerini doldurduğu için insanlar istedikleri kadar bu malzemeyi kullanarak zehir olan gerçek sigaradan uzak durabilirler. Bunun yerine, zararı olmayan elektronik sigara ile alışkanlıklarına şekil verebilirler.

Öte yandan, elektronik sigara ürününün vücuda herhangi bir kötü etkisi olmamasından dolayı, bu ürün güven içinde kullanılmaktadır. Özellikle zehir içermemesi, yanıcı olmaması, el ve dudakta kalıcı kötü kokular bırakmaması, elleri sarartmaması, hastalıklara neden olmaması gibi noktalarda, söz konusu ürün başarılı bulunmaktadır.

Özellikle de çocuklu ortamlarda, ciğerlere kötü havanın gitmemesi için tercih edilen elektronik sigara, uygun fiyatlı seçenekleri ile de göz doldurmaktadır. Bu sayede pek çok insan söz konusu ürüne ulaşma noktasında sorun yaşamamakta, böylece de

Hemşire Maaşları 2015

2013 ek atamada kaç sınıf öğretmeni atandı sağlık bakanlığı personel alımı 2015 ek öğretmen ataması

Hemşirelik sağlık kuruluşlarında görev alan personeli kendi alanına göre iş yapmasına denir. Örnek acil tıp hemşiresi, genel sağlık hemşiresi, hasta bakıcı hemşiresi gibi sınıflara ayrılabilmektedir. Hemşirelik görevi genellikle bayanlar tarafında icra edilir. Hemşire olanlar ise erkekler tarafından yapılır. Bu makalemizde hemşire maaşları 2015 senesinde ki artışları ve ele geçen net maaş hakkında bilgiler vereceğiz.
Bir kişi hemşire olabilmesi için, gerekli fakültelerin hemşirelik bölümünü veya meslek yüksek okulunu bitirmesi gerekmektedir. Bu süreç boyunca yapacakları stajlar kendileri bu görev de tam anlamda icra etmek için gerekli olacaktır. En son diplomaları alan hemşireler ya özel hastaneler ve kuruluşların da görev alabilir ya da kamu hastaneleri ve kuruluşların da görevlerini icra edebilir. Peki özel hastane mi daha fazla maaş veriyor, yoksa kamu hastaneleri mi derseniz ?

Kamu hastanelerin göreve başlayan bir hemşireler ortalama 2300 lira ile göreve başlarken, özel hastanelerde 1500 liraya kadar bu maaş düşüyor. Eğer hastane çok ufaksa bu rakam 1200 1300 kadar düşmektedir. Üstelik kamu da görev yapabilmek için isterse meslek yüksek okulu, isterse fakülteden mezun olun KPSS atama puanları çok düşük seviyededir. 65 puan alan bir aday rahatlıkla doğu ve bölgelerin iş bulabilir. Eğer batı ve kesimi isterseniz, 75 ve üzeri not almanız yeterlidir.
Büyük şehirlerde görev yapmak istiyorsanız, kesinlikle 75 ve üzeri not almalısınız. Eğer düşük not alır da, doğu illerine atanırsa, belli zaman sonra tayininizi isteyebilir ve böyle istediğiniz bölge de çalışabilirsiniz.Başka bir yol ise becayiş yapmanızdır. Yani doğu illerini isteyen bir kişi ile değişiklik yapmanız gerekir.
Özetlemek gerekirse, kamu hastanelerinde çalışan bir hemşire ortalama (döner sermaye hariç hastanesine göre değişiyor) 2300 lira alırken kıdemine göre 3000 liraya ve başhemşire iseniz 3500 liraya kadar rahat maaş alırsınız.Özel hastanelerde ise döner sermaye hariç 1300 – 1400 ile başlar, başhemşireler 2000 liraya kadar maaş almaktadır.